Pasar al contenido principal

Otros proyectos internacionales

European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge (TRANSAUTOPHAGY)
REF: CA15138Duration: -
Convenio de Colaboración entre a Axencia Galega e Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para o cofinanciamento da participación da USC no Nodo Español do Consorcio de Infraestruturas de Investigación Europeas 'EU-OPENSCREEN-ERIC", dedicada
REF: EU-OPENSCREEN-2Duration: -
PI: María Isabel Loza García
Entidad Financiadora: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Progeria and vascular calcification: diet and treatments
REF: 2022-85Duration: -
PI: Ricardo Villa Bellosta
Regulation of autophagy by p63: implications in lipid metabolism andinsulin signalling
REF: 2018-PO069Duration: -
PI: Rubén Nogueiras Pozo
Entidad Financiadora: European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD)
Examining the role of self-metabolites as autoantigens in Type 1 Diabetes (Self-MAIT1D) - JDRF
REF: 5-CDA-2023-1331-S-BDuration: -
PI: Iria Gómez Touriño
EU-OPENSCREEN ERIC 1st Training Call: “DNA-encoded libraries to identify novel chemical matter for undruggable targets"
REF: 2021-RC010Duration: -
PI: María Isabel Loza García
Entidad Financiadora: EU-OPENSCREEN ERIC
Effects of the temporal fractionation of FLASH radiotherapy.
Duration: -
PI: Yolanda Prezado
Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond (EU-OPENSCREEN-DRIVE)
REF: 823893Duration: -
PI: María Isabel Loza García
Entidad Financiadora: EU-OPENSCREEN-DRIVE
Radiothérapie par mini-faisceaux de protons : une nouvelle approche pour réduire les toxicités.
Duration: -
PI: Yolanda Prezado
European Research Network on Signal Transduction (ERNEST)
REF: CA18133Duration: -
PI: Marian Castro Pérez
Radiotherapy-Activated Immunomodulating Niches. - Euronanomed
Duration: -
PI: Marcos García Fuentes
A sound proteome for a sound body: targeting proteolysis for proteome remodeling (ProteoCure)
REF: CA20113Duration: -
Combination of radiotherapy and immunotherapy (CAR Tcells) to treat brain tumors.
Duration: -
PI: Yolanda Prezado
European Epitranscriptomics Network (EPITRAN)
REF: CA16120Duration: -
Tumor control fficacy of optimised spatially fractionated techniques.
Duration: -
PI: Yolanda Prezado