Ir o contido principal

Programas de formación

Os investigadores do CiMUS participan na maioría dos programas de máster (3 masters) ou doutoramento (7 de doutoramento) da USC en ciencias da saúde/vida. Os estudantes matriculados no CiMUS reciben formación adicional en TT, DPI e nocións realistas do mercado e das industrias biomédicas.

A captación de talento basearase na nosa exitosa experiencia na captación de bolseiros predoutorais financiados tanto en convocatorias nacionais (Xunta, FPI, FPU, diversas fundacións...) como internacionais (Marie Curie-ITN, etc.). Ademais, a través do esquema RA (Erasmus Mob Prog), seguiremos incorporando pre/postdoctorados de países de renda baixa.

O feito de ter varias ITNs en curso no CiMUS garante un ambiente internacional. Estamos especialmente orgullosos de que 37 dos doutores do CiMUS sexan presentados por académicos non españois no último período.

Masters:

Estudos de Doutorado:

Marie Sklodowska-Curie’s Innovative Training Network (ITNs):

As Innovative Training Networks (ITNs) impulsan a excelencia científica e a innovación. Reúnen universidades, institutos de investigación e outras institucións do sector non académico para formar investigadores ata o nivel de doutoramento.

 • TArgeting Platelet Adhesion receptors in thrombosiS (TAPAS):   
  TAPAS situará a Europa á vangarda da investigación innovadora para previr a trombose e a tromboinflamación, e formará unha promoción de investigadores excepcionalmente cualificados nun programa altamente intersectorial e multidisciplinar que lles dotará dos coñecementos e habilidades intersectoriales necesarios no amplo sector biomédico. No programa TAPAS adoptarase un enfoque orixinal e innovador para atopar novas formas de atacar a trombose mediante a cooperación de expertos académicos de diferentes disciplinas con competencias clave do sector privado.  
  https://cordis.europa.eu/project/id/766118
 • Drug repurposing and discovery multidisciplinary training Network DRUGTrain:    
  O proxecto DRUGtrain, financiado con fondos europeos, desenvolverá un modelo de investigación multidisciplinar ideal para mellorar a reutilización de fármacos e as estratexias de desenvolvemento de compostos, por exemplo, para a enfermidade renal poliquística autosómica dominante. A iniciativa utilizará a bioinformática e a quimioinformática para identificar potenciais obxectivos de fármacos e fármacos que poderían ser reutilizados. Tamén se realizarán tarefas de cribado e proba de fármacos en modelos avanzados "in vitro" e "in vivo", ata que se realicen probas coas novas estratexias de tratamento. DRUGtrain tamén establece contactos para favorecer a colaboración entre empresas, institucións académicas e organizacións de pacientes.
  https://cordis.europa.eu/project/id/955879
 • Deconstructing and Rewiring RNA-RBP regulatory networks:   
  RBP-ReguNet foi concibido para aproveitar novos descubrimentos para identificar obxectivos de medicamentos para unha variedade de enfermidades intratables, incluíndo cancro, trastornos neurolóxicos, enfermidades hepáticas e enfermidades infecciosas. O obxectivo de RBP-ReguNet é crear un programa de formación de alto nivel baseado na investigación básica pero cun forte impacto na tradución á clínica. Esta rede de excelencia superará os límites do coñecemento no universo das interaccións proteína-ARN ao tempo que lle dará á próxima xeración de estudantes as habilidades para converterse en futuros líderes no campo.  
  https://cordis.europa.eu/project/id/101073094
 • Targeting Circadian Clock Dysfunction in Alzheimer’s Disease: 
  Moitos xenes responsables do reloxo circadiano exprésanse de forma anormal na enfermidade de Alzheimer, polo que é un suposto obxetivo de medicamentos. O proxecto TClock4AD, financiado polo programa Marie Skłodowska-Curie Actions, ten como obxectivo desenvolver novos fármacos que actúen sobre o reloxo circadiano. Os investigadores estudarán os mecanismos moleculares que rexen os ritmos circadianos na enfermidade de Alzheimer, identificarán dianas terapéuticas e desenvolverán compostos deseñados racionalmente cuxa eficacia se probará en modelos de cribado innovadores.
  https://cordis.europa.eu/project/id/101072895
 • Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse (eRaDicate):
  O obxectivo do programa internacional, multidisciplinar e intersectorial de investigación e desenvolvemento de fármacos contra o cancro "eRaDicate" é capacitar a 10 mozos científicos para que se convertan en especialistas en investigación e desenvolvemento de fármacos contra o cancro, á vez que desenvolven novas terapias contra a recaída e a metástase provocada por células nai cancerosas. Os receptores nucleares, como o receptor do ácido retinoico (RAR) e o receptor da vitamina D (VDR), desempeñan papeis crave en moitas características do cancro e constitúen dianas eficaces para a terapia oncolóxica moderna.
  https://cordis.europa.eu/project/id/101119427