Ir o contido principal

Áreas de investigación

Mecanismos da Enfermidade

Mecahnsim of Diseases

Comprender os mecanismos moleculares da bioloxía humana e da enfermidade é esencial para a investigación biomédica moderna. Os laboratorios do CiMUS traballan para comprender a obesidade e as súas comorbilidades (fígado graso, diabetes ou enfermidades cardiovasculares), diferentes tipos de cancro, enfermidades neurodexenerativas e enfermidades raras. Utilizamos unha gran variedade de animais (principalmente roedores, pero tamén peixe cebra ou moluscos) e modelos in vitro para investigar mecanismos fisiolóxicos e fisiopatolóxicos. E o que é máis importante, tamén investigamos con mostras humanas (dende liñas celulares ata células primarias/biopsias obtidas de suxeitos e/ou pacientes sans). Este programa ten IPs moi produtivos en canto a descubrimentos científicos e financiamento competitivo, e son moi coñecidos en áreas como a xenética, a epixenética, a transdución de sinais de receptores, os sensores de enerxía/nutrientes ou os mecanismos de supervivencia/morte celular; por citar só algúns. Estas áreas de investigación son clave para o futuro e o deseño adecuado de novas ferramentas de diagnóstico ou terapias e para o desenvolvemento da Medicina de Precisión.

Grupos de investigación

Medicina de Precisión

Precision medicine

A área de Medicina de Precisión ten como obxectivo mellorar a eficacia e reducir os efectos secundarios mediante tratamentos dirixidos, diagnóstico preciso da enfermidade que permita unha estratexia terapéutica individualizada e detección precoz de pacientes e grupos de pacientes en risco. Para estes tres obxectivos son necesarios biomarcadores xenómicos, aínda que tamén se están incorporando outras ómicas como a transcriptómica, a epixenómica, a metabolómica ou a proteómica. A nosa proposta para o próximo período céntrase na aplicación de biomarcadores xenómicos para a medicina de precisión, nos que os IPs do CiMUS participaron en todas as fases clave: descubrimento, aprobación regulatoria e traslación.

Grupos de investigación

Novos Medicamentos

New Medicines

O diagnóstico precoz e a administración selectiva de medicamentos convertéronse en esenciais para a cura eficaz dalgúns tipos de cancro. No ámbito específico do diagnóstico, o noso obxectivo é desenvolver novos biomarcadores moleculares de imaxe para o diagnóstico de enfermidades neurolóxicas e oncolóxicas co fin de mellorar o tratamento personalizado. O noso enfoque translacional vai dende a imaxe molecular preclínica en modelos animais de enfermidade ata a imaxe clínica en cohortes de pacientes. O CiMUS dispón das tecnoloxías máis recentes e potentes no ámbito da imaxe médica, dende escáneres preclínicos, ciclotróns para a produción de radioisótopos e PET.

O deseño e desenvolvemento de nanoportadores para a entrega de fármacos foi unha área central do CiMUS. Creamos novos enfoques conceptuais para axudar aos fármacos complexos, como proteínas, moléculas monoclonais e de ARN, a superar as barreiras biolóxicas e alcanzar os seus obxectivos. Ademais, os nosos investigadores estableceron colaboracións con grandes empresas farmacéuticas de todo o mundo e puxeron en marcha varias star-up.

Durante as últimas dúas décadas, na área específica do descubrimento de fármacos, desenvolvemos sólidos modelos de Open-innovation con industrias biotecnolóxicas/farmacéuticas que acollen unidades mixtas. En base a esa experiencia, creamos un modelo para a selección de fármacos, a recollida de compostos, o desenvolvemento de ensaios, técnicas high-content screening ou 10 ensaios de traslación para a estratificación de pacientes para os nosos socios industriais e/ou académicos. Con esta estratexia, o CiMUS converteuse na última década no centro de referencia entre os centros españois sen ánimo de lucro e nun dos máis relevantes de Europa.

Grupos de investigación