Ir o contido principal

Infraestruturas e Plataformas

Esforzámonos por proporcionar a infraestrutura de investigación necesaria en combinación cunha contorna de investigación óptimo para garantir o éxito da investigación de CIMUS. A maioría dos nosos laboratorios están instalados en espazos sen tabiques para fomentar a colaboración entre todos os investigadores. Todos eles contan co apoio de instalacións propias, así como algunhas en colaboración coa nosa Universidade, incluído o próximo Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Tamén temos acceso a algunhas situadas noutros lugares a través de acordos específicos de consorcio. En termos prácticos, estes inclúen:

Infraestruturas

Área de infraestruturas de investigación da USC

A Área de Infraestruturas de Investigación, situada no Edificio CACTUS, integra as infraestruturas instrumentais de uso habitual que prestan servizos de apoio á investigación na USC e constitúe un recurso de gran valor para os grupos de investigación do CiMUS:

https://www.usc.gal/es/servicios/area/infraestructuras-investigacion/se…

Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da USC

O persoal de AVET é o encargado de axudar ao noso xestor de transferencias en:

 • Tramitación de patentes e protección dos nosos dereitos de propiedade intelectual.
 • Licenzas tecnoloxías e axuda aos nosos investigadores a crear empresas derivadas.
 • Todas as cuestións legais relacionadas con contratos de investigación, colaboracións, acordos de transferencia de material, etc.
Bioseguridade e Cultivo celular

Inclúe todas as instalacións para cultivos de células humanas e animais ata o Nivel de Bioseguridade 2 (BS2). Está distribuído en 12 salas de cultivo diferentes repartidas por todo o edificio. Todas as salas están dotadas do material necesario para o mantemento e proliferación de cultivos primarios e liñas celulares estabilizadas. Un deles é un laboratorio de cultivo celular de alto rendemento seguindo as necesidades da plataforma de cribado de fármacos.

Core Facilities

O CiMUS conta con tres laboratorios de uso libre destinados a dotar de infraestruturas técnicas a investigadores de distintas disciplinas. Estes laboratorios están situados nas zonas comúns do edificio e baixo a supervisión directa dun equipo de técnicos do CiMUS. O equipamento de laboratorio dispoñible inclúe varias campanas de extracción de fumes químicos (equipadas con argón e nitróxeno, gases necesarios para realizar reaccións químicas en atmosfera controlada), conxeladores (-20º a -80ºC), frigoríficos, centrífugas, plataformas vibratorias, thermoblocks, thermomixers, incubadoras, fornos, baños de auga, diferentes tipos de equipos de purificación de auga, limpiador de puntas UV, etc.).

Farmaxen

Servizo de Farmacoxenética para atender a demanda xerada pola industria farmacéutica e os centros de investigación neste ámbito. A súa carteira de servizos inclúe varios ensaios farmacoxenéticos deseñados en base ás recomendacións emitidas polas axencias reguladoras, a EMA e a FDA. Ademais, ofrece a posibilidade de servizos farmacoxenéticos ad hoc dirixidos a prestar servizos personalizados para satisfacer as necesidades específicas da industria farmacéutica e dos institutos de investigación.

Instalación radiactiva

Este laboratorio está adaptado para a manipulación de moléculas marcadas con radioisótopos, cunhas medidas óptimas de seguridade e radioprotección, supervisadas polo servizo de protección radiolóxica da USC. Equipado con dous detectores de escintilación líquida, contador Geiger, armario de extracción de gas, estufas incubadoras e frigoríficos.

Próximas Infraestruturas Externas

As seguintes infraestruturas técnicas estarán dispoñibles para os nosos investigadores no próximo período (2023 a 2025):

 • Microscopia crioelectrónica. Trátase dunha joint venture entre a USC e o Laboratorio Ibérico de Nanotecnoloxía (Braga) onde se situará a instalación. Isto é crucial para algúns dos nosos investigadores de prións.
 • Un acordo similar fíxose co Hospital de Santiago de Compostela, que incorporará equipos de microscopía multifotónica in vivo. Será utilizado por máis de 10 investigadores do CiMUS.
 • Incorporación da terapia de protóns como servizo clínico suprarrexional en Santiago de Compostela. Está previsto que esta instalación, financiada pola Fundación Amancio Ortega, entre en funcionamento en 2024 para atender pacientes derivados das rexións de Galicia, Asturias, Castela e León e Norte de Portugal. Temos previsto desenvolver unha instalación experimental de terapia de protóns en paralelo en colaboración co Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e a USC. Cabe destacar que algúns dos nosos investigadores tamén están activos nesta área e están utilizando unha instalación similar.
Sala branca

A sala branca tipo ISO 7 con presión positiva dedícase á preparación de mostras para proteómica e procesamento de proteínas. Un ambiente de sala branca é moi importante en proteómica porque evita a contaminación da mostra con queratinas (de cabelo, po, pel), o que influiría negativamente na análise e diminuiría a súa eficiencia.
A sala branca está equipada con todo o equipo necesario para o illamento e separación de proteínas, incluíndo centrífugas, sonicadores, espectrofotómetros, agitadores, transiluminadores, equipos de electroforese en xel 1D e 2D, etc. Tamén é posible realizar electroforese en xel diferencial bidimensional (2D-DIGE).

Servizo de almacén

O servizo de almacén do CiMUS centraliza os pedidos de material de diferentes empresas comerciais, garantindo a subministración de material a todos os grupos do centro.

Servizo de autoclave

Kitchen equipada para limpeza e material autoclave. Este laboratorio dá servizo a todo o edificio.

Servizo de histoloxía

Este laboratorio está ben equipado e cumpre coas normas de calidade, hixiene e saúde laboral. Os modernos equipamentos permítennos desenvolver a nosa máxima capacidade coa garantía de resultados óptimos. Destacan os seguintes equipos: un procesador automático de biopsias para a súa inclusión en parafina, unha estación de traballo para a fabricación de bloques de parafina, un criostato para realizar cortes conxelados e recuperación de antíxenos para inmunohistoquímica con PT Link. Esta instalación ofrece unha biblioteca que inclúe máis de douscentos anticorpos para a inmunotinción de tecidos. Os nosos técnicos tamén ofrecen formación e asesoramento sobre protocolos experimentais, preparación de mostras, seccionamento, inmunotinción, adquisición de imaxes e análise de datos.

Unidade de Citometría de Fluxo, imaxe e microscopía confocal

Esta instalación ten como obxectivo proporcionar unha serie de sistemas de imaxe, incluíndo soporte técnico, a moitos grupos que non os teñen nos seus laboratorios. Estes inclúen dous sistemas de citometría de fluxo e un conxunto de 14 sistemas de imaxe que inclúen FRET, microscopía confocal, microscopía de lapso de tempo, microscopía de inmunofluorescencia de compensación 3D ou nanocirurxía con láser. Este servizo complétase cun microscopio automatizado Zeiss Celldicoverer 7 financiado polo MCIU-AEI, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e o Ministerio de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Plataformas

Advanced Flow FFF

Esta plataforma está dedicada á caracterización e separación de partículas polo seu tamaño e carga, en base á mobilidade electroforética; así como a determinación do Potencial Zeta dos analitos estudados. Sendo necesario para a investigación de novos biomateriais funcionais e o desenvolvemento de plataformas de nanomedicina que apoien novas terapias. A plataforma Advanced Flow FFF é socio da plataforma AETRIS-EU.

Innopharma Drug Discovery Platform

Innopharma dispón de laboratorios modernos e continuamente actualizados, ben equipados para o cribado farmacolóxico de moléculas, incluíndo unha instalación de cultivo celular; un laboratorio de desenvolvemento de ensaios; unha unidade de High Content Screening e unha unidade de HTS; unha unidade de análise e separación química; unha unidade de almacenamento de mostras/químicos con temperatura controlada e unha quimioteca. Estas infraestruturas permitiron a Innopharma ser unha plataforma colaboradora e un dos centros de detección de alta capacidade de ERIC EU-OPENSCREEN (Infraestrutura Europea para Plataformas de Detección de Bioloxía Química aberta).

Plataforma de fenotipado metabólico

O CiMUS ten a sorte de contar cunha das mellores plataformas europeas de fenotipado metabólico, que está sendo utilizada por científicos de diferentes centros españois (CNIC, CIC BIOGUNE, IDIBAPS, Univ Barcelona, ​​​​CIC-Salamanca, etc.) así como por estranxeiros. grupos (Univ Oxford, University of Lille, University of Bergen, etc.).

Contamos cunha plataforma multimodular que permite realizar estudos metabólicos, comportamentais e fisiolóxicos mediante a monitorización automática e sincronizada de ratos a diferentes temperaturas. O noso sistema consta de 24 gaiolas que miden individualmente o rendemento metabólico, a actividade e o comportamento de alimentación e bebida dos roedores.
 Este sistema complétase con:

 • Avaliación da produción de calor por termografía en animais vivos en movemento libre.
 • Avaliación da homeostase da glicosa mediante pinzas de glicosa.
 • Avaliación do metabolismo lipídico mediante precursores radioactivos.
Plataforma de Xenómica

Esta plataforma, liderada por un dos nosos principais investigadores, Ángel Carracedo, foi creada no ano 2003 como parte do Centro Nacional de Xenotipado, grazas ao impulso de Genoma España e converténdose posteriormente nunha Estrutura/Plataforma de Investigación Cooperativa estable, de apoio á investigación en ciencias da saúde e tecnoloxías do Consello Español de Investigacións Médicas (ISCIII). Na actualidade, a instalación conta con oito plataformas tecnolóxicas para realizar estudos de xenotipado a gran escala que permiten unha análise completa do xenoma, ao servizo de toda a comunidade española. Os servizos de secuenciación están situados no hospital próximo, mentres que a Unidade de Bioinformática e a plataforma de Farmacoxenómica están situadas no CiMUS, que sinerxiza coa plataforma INNOPHARMA.

Recursos animais

O CiMUS atópase nunha posición privilexiada xa que está a carón do CEBEGA, a instalación animalista da USC, que foi inaugurada en 2020. Ofrece atención diaria, servizo de atención veterinaria, vixilancia sanitaria e atención preventiva aos animais. Ten unha gran capacidade; máis de 25.000 ratos e máis de 3.000 ratas. Tamén ofrece kits que permiten avaliar as funcións biolóxicas e a progresión da enfermidade en animais vivos. Inclúen:

 • IVIS Spectrum Optical Imaging System: Imaxe óptica 2D in vivo de alta sensibilidade para fluorescencia e bioluminiscencia.
 • MicroPET/CT Albira Bruker: permite estudos metabólicos mediante PET e estudos anatómicos mediante TC.
 • MicroCT SkyScan 1278 Bruker: permite capturas múltiples de imaxes no mesmo animal para estudos lonxitudinais.
 • Analizador de composición corporal Bruker Minispec: ofrece un método preciso para medir os valores de graxa, fluídos corporais libres e tecido magro.

  Este equipamento permítenos reducir moito o número de animais necesarios porque somos capaces de obter máis información biolóxica de cada animal lonxitudinalmente.